Expertisecentrum

kraamzorg


Een baanbrekend expert in kraamzorg

Vacatures

zoekt een enthousiaste en gemotiveerde vroedvrouw - Contract van onbepaalde duur tussen 50 en 70%

De Bakermat zoekt een enthousiaste en gemotiveerde vroedvrouw


Contract van onbepaalde duur (tussen 50 en 70%, te bespreken) Zo snel mogelijk te starten

Doel van de functie

In overeenstemming met de geldende regelgeving en met oog voor een zorgzaam gebruik van de beschikbare middelen en de organisatiedoelstellingen streeft elke vroedvrouw bij de Bakermat er naar om de volgende organisatiedoelen te behalen:
1. Verlenen van pre- en postnatale vroedkundige zorg bij (aanstaande) ouders en hun baby volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en richtlijnen (= resultaatsgebied 1)
2. Actief samenwerken met andere actoren in de eerste lijn (= resultaatsgebied 2)
3. Ondersteunen en begeleiden van perinatale workshops en activiteiten (= resultaatsgebied 3)
4. Participeren aan (tijdelijke) projecten in het kader van het Expertisecentrum Kraamzorg (= resultaatsgebied 4)

Resultaatsgebied 1: Verlenen van pre- en postnatale vroedkundige zorg bij (aanstaande) ouders en hun kind volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten

- Verlenen van pre- en postnatale zorg
- Je observeert de gezondheidstoestand van de moeder en haar (ongeboren) kind
- Je begeleidt zwangere koppels en hun baby en voert alle taken uit die daar volgens de geldende afspraken, klinische paden en samenwerkingsprotocollen bij horen
- Je bewaakt en ondersteunt de optimale, gezonde ontwikkeling van de ouders en hun baby in de meest brede betekenis: fysiologisch, sociaal en mentaal welbevinden
- Je geeft enkel juiste en wetenschappelijk gevalideerde informatie en voorlichting aan de (aanstaande) ouders
- Je hebt bijzondere aandacht voor (dreigende) risicosituaties
- Je verwijst bij pathologische situaties door, je overlegt en werkt samen met andere zorgverleners en disciplines
- Je geeft patiëntensituaties intern collegiaal en professioneel door
- Je leeft de waarden en de visie van De Bakermat voor en verdedigt ze in al je contacten

Resultaatsgebied 2: Actief samenwerken met andere actoren in de eerste lijnlijn
Volgens de geldende afspraken, klinische paden en samenwerkingsprotocollen overleg je en werk je samen met andere zorgverleners (ev. andere disciplines in de 1ste en 2de lijn)
In specifieke situaties integreer je je als vroedvrouw in samenwerkingsverbanden in de 1ste lijn (b.v.
huisartsenpraktijken, WGC’s)

Resultaatsgebied 3: Ondersteunen en begeleiden van perinatale workshops en activiteiten
Je ondersteunt de organisatie van perinatale workshops en activiteiten en staat mee in voor de kwalitatieve begeleiding er van.

Resultaatsgebied 4: Participeren aan (tijdelijke) projecten in het kader van het Expertisecentrum Kraamzorg Je wordt voor een bepaald deel van je jobtime vrijgesteld om mee te werken aan activiteiten en projecten die De Bakermat in het kader van haar erkenning als Expertisecentrum Kraamzorg ontwikkelt. Dat is mogelijk in zowel de ontwikkelingsfase als tijdens de uitrol of de implementatiefase ervan.

Competenties – profiel

Organisatiegebonden gedragscompetenties:
- Je onderschrijft de missie en de visie van De Bakermat
- Je bent loyaal aan De Bakermat in woord en daad
- Je bent leergierig en geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen in je werkdomein
- Je bent geïnteresseerd in ontwikkelingen in de rand van je werkdomein
- Je respecteert het beroepsgeheim, bent integer en gaat discreet om met patiënteninformatie
- Je houdt in je aanpak maximaal rekening met ecologie, duurzaamheid en schaarste aan middelen
- Je gaat correct om met het respecteren van beroepsgeheim, privacy en ethische overwegingen eigen aan het werk van De Bakermat

Functiegebonden gedragscompetenties
- Je gaat loyaal om met voorgeschreven procedures, afspraken en protocollen
- Je bent stressbestendig
- Je denkt en handelt oplossingsgericht
- Je kan goed overleggen en loyaal samenwerken met collega’s en andere zorgvertrekkers

Technische competenties (op startmoment of te verwerven)
- Je hebt het diploma vroedvrouw. Bijkomende, relevante opleidingen vormen een extra troef
- Je bent vertrouwd met de wetgeving in je werkdomein
- Je bezit basiskennis van de courante PC-toepassingen en specifieke gangbare software
- Je bent beschikbaar voor weekendpermanenties en avondwerk
- Je moedertaal is Nederlands; je kan ook mondeling converseren in het Frans en het Engels
- Je bent vaardig om voor en met groepen te werken en je kan je daarbij aanpassen aan hun aard en niveau
- Je hebt een rijbewijs en kan over een auto beschikken voor het doen van dienstverplaatsingen
- Je woont in de omgeving van Leuven of bent bereid er te komen wonen

Interesse?
Leer ons kennen via de website http://www.debakermat.be
Overtuig ons van wat je in je mars hebt en stuur je cv naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Solliciteren kan tot 31 mei 2019
Attachments:
Download this file (Vacature 052019.pdf)De Bakermat zoekt een gemotiveerde vroedvrouw[De Bakermat zoekt een gemotiveerde vroedvrouw]185 kB