Expertisecentrum

kraamzorg


Een baanbrekend expert in kraamzorg

Het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat en het Vlaams Apothekers Netwerk slaan de handen in mekaar

Het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat en het Vlaams Apothekers Netwerk slaan de handen in mekaar

 

De Bakermat en VAN streven beiden naar een betere samenwerking tussen de verschillende zorgpartners in de eerste lijn. De huisapotheker van vandaag en morgen staat naast het verlenen van farmaceutische zorg ook voor oriëntatie, preventie en sensibilisering. De Bakermat staat voor de ondersteuning van jonge mama’s en hun baby’s. VAN zal daarom in samenwerking met o.a. De Bakermat vorming geven aan de apothekers in Vlaams-Brabant rond borstvoeding. Tijdens deze opleiding leren de apothekers over borstvoeding, veelvoorkomende problemen en tips en tricks om mama’s te helpen bij het langer volhouden van borstvoeding. Ze krijgen er ook de mogelijkheid om hun officina op te geven als een apotheek waar men welkom is om de baby te voeden en de sticker op te hangen.

 

Link naar het volledige perbericht.

Korter in kraamkliniek?

Omwille van het verkort ziekenhuisverblijf zal je als kersverse mama sneller naar huis gaan. Onze vroedvrouwen staan graag voor jou klaar, zodat zij bij jouw thuiskomst de nodige zorg kunnen verderzetten.


Videofragment van het Journaal op woensdag 27 juli 2016
Krantenartikel van de Standaard van woensdag 27 juli 2016
Attachments:
Download this file (2016-07-27_nieuws_12u_160803171201.mp3)Radio-item van Radio 1 van 27 juli 2016[Radio-item van Radio 1 van 27 juli 2016]1207 kB
Download this file (korter_in_kraamkliniek_20160727.pdf)korter_in_kraamkliniek_20160727.pdf[Korter in kraamkliniek - artikel De Standaard van 27 juli 2016]167 kB

Lancering project 'Duurzaam begint in de wieg'

Het project ‘Duurzaam begint in de wieg’ wil toekomstige en jonge ouders binnen Vlaams Brabant
ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Dit gebeurt aan de hand van een website, sociale
media, een brochure en workshops voor organisaties, zorgverleners en ouders.

Er zal geïnformeerd en gesensibiliseerd worden rond de ecologische mogelijkheden die ouders hebben vanaf de geboorte van hun baby tot hun kindje 1 jaar is. De uiteenlopende opties hebben verstrekkende gevolgen voor mens en natuur en kunnen een positief resultaat op lange termijn verwezenlijken.

In dit project focussen we op duurzame verzorging, babyvoeding, mobiliteit en kleding voor jonge gezinnen.

In bijlage de volledige perstekst.

Nieuwe workshop voorzien voor professionelen op 26 januari 2016!
Attachments:
Download this file ( 1.pdf) 1.pdf[Perstekst 'Duurzaam begint in de wieg']318 kB

Sneller weg uit de kraamkliniek

De regering wil dat vrouwen na een bevalling sneller het ziekenhuis verlaten. (De Standaard 21/10/2014)

Hier leest u onze reactie: 

 

SNELLER NAAR HUIS NA DE BEVALLING : TREK DE KAART VAN DE (VROED)VROUW

Er is niets mis met het inkorten van de ligdagen na een bevalling zonder complicaties. Het mag nog korter wat mij betreft.  Maar we moeten eerst een duidelijk gestructureerde samenwerking op poten zetten tussen de kraamklinieken en de thuiszorg.

Niet-gespecialiseerde gezinshulp of solo werkende vroedvrouwen die in de ene regio wel en in de andere niet goed zijn uitgebouwd en ingebed, zijn onvoldoende als antwoord.

Er moet een transparant zorgpad komen met kwaliteitsrichtlijnen, waarbij de continuïteit van zorg gewaarborgd wordt. De overgang van het kraambed naar huis moet naadloos verlopen. Waarbij kersverse ouders kunnen rekenen op gynaecologen, neonatologen, huisartsen, vroedvrouwen en kraamverzorgenden die weten wat hun rol, hun opdracht is in deze postpartumzorg. Zonder overlap, zonder dubbele onderzoeken, zonder mazen in het net.

Dergelijke gestroomlijnde multidisciplinaire samenwerking is een investering in kwaliteitsvolle zorg, die ook kwetsbare gezinnen ten goede zal komen. Het is tegelijkertijd een investering die een efficiëntiewinst kan opleveren, zonder dat het een eenzijdige domme besparing wordt. En efficiëntiewinsten is nu toch net wat deze regering beoogt ?

Laat ons vooral het warm water niet opnieuw uitvinden : er bestaan al heel wat good practices in ons land. Heel wat vroedvrouwen en huisartsen doen het al. In elke Vlaamse provincie is een Expertisecentrum kraamzorg actief, al dan niet geflankeerd

door een gestructureerde samenwerking met een vroedvrouwenpraktijk, met huisartsen en met diensten die opgeleide kraamverzorgenden uitzenden.

De expertise is dus wel degelijk aanwezig binnen de eerste lijn. Laat de expertise renderen daar waar ze goed is uitgebouwd, maar honoreer de eerstelijnszorg naar behoren. Want hier wringt het schoentje.

De thuiszorg na de bevalling in het ziekenhuis is in een aantal regio’s kwalitatief hoogstaand en de continuïteit van zorg wordt verzekerd, ook op weekend- en feestdagen. Maar de vroedvrouwen zijn globaal ondergefinancierd.

 

Ik wacht hoopvol de resultaten af van een interessante studie die binnenkort afgrond wordt in  het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE). Nu nog het maatschappelijk debat correct voeren.

 

Anne Dedry

21 oktober 2014

 

Vlaamse vrouwen kunnen wat Kate kan

Artsenleider Marc Moens vindt dat vrouwen in ons land na de bevalling sneller naar huis kunnen. Gynaecologen en ziekenfondsen zijn het met hem eens maar pleiten voor extra thuiszorg (De Standaard 25 juli 2013).

Lees in bijlage het artikel en de reactie van De Bakermat in een opiniestuk van Anne Dedry (De Standaard 26 juli 2013).   

 

Attachments:
Download this file (2013-07-25-De Standaard.pdf)Artikel[ ]369 kB
Download this file (2013-07-26-De Standaard.pdf)Reactie[ ]208 kB

Een gezonde start voor elke pasgeboren baby

balk-borstvoeding small

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie 'een gezonde start voor elke pasgeboren baby'.

Wanneer: maandag 12 maart om 11.30 u 
Waar: Leuven, perszaal provinciehuis Vlaams-Brabant.

Het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat stelt haar campagne voor die zij ontwikkeld heeft ter promotie van borstvoeding bij kansarme en kwetsbare gezinnen.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting, provincie Vlaams- Brabant en CM Leuven. 12 maart is ook de start van de lancering van de campagne : de DVD, de affiche, de koelkastmagneet, de webpagina en het mama-papa magazine worden verspreid onder de doelgroep en hun begeleiders.

Waarom we wat ontworpen hebben, hoe we samen met de kwetsbare gezinnen aan de slag zijn gegaan, verneemt u op dit persmoment.

Attachments:
Download this file (Perstekst De Bakermat 2012-03-12.pdf)Perstekst 1[ ]557 kB
Download this file (Perstekst KBS 2012-03-12.pdf)Perstekst 2[ ]165 kB

Prinses Mathilde op bezoek bij De Bakermat

Op 8 november 2011 bracht Prinses Mathilde een bezoek aan vzw De Bakermat in Leuven naar aanleiding van de oproep tot deelname aan de Prinses Mathildeprijs 2012. Meer specifiek gaat het om projecten waarbij initiatieven aangemoedigd worden voor kansarme gezinnen waarin een geboorte plaatsvindt. Bijzondere aandacht gaat naar de continuïteit in de steun en de begeleiding van die gezinnen en dit vanaf de prenatale periode tot de schoolleeftijd.

De prinses nam deel aan een rondetafelgesprek met bestuurders en medewerkers van De Bakermat en enkele partnerorganisaties uit het zorgnetwerk. Vervolgens woonde ze een consultatie bij, een workshop babymassage en een workshop borstvoeding.

vzw De Bakermat werkt rond drie pijlers: Het Expertisecentrum Kraamzorg, de groepspraktijk van vroedvrouwen en het Kenniscentrum Borstvoeding. Ze richt zich enerzijds tot kansarme moeders en toekomstige moeders en anderzijds tot professionele hulpverleners

 

Berichtgeving op ROB Tv

 

Meer info over de Prinses Mathildeprijs 2012