Expertisecentrum

kraamzorg


Een baanbrekend expert in kraamzorg

De betrokken overheden

Een belangrijke rol van het Expertisecentrum Kraamzorg is onze signaalfunctie met het oog op beleidsvoorbereidend werk: knelpunten en ontwikkelingen worden opgevolgd en gecommuniceerd aan de bevoegde overheden en aan Kind en Gezin in het bijzonder.

 

Het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat is een partnerorganisatie van Kind en Gezin.

 

Het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat is een partnerorganisatie van Huis van het Kind.