Expertisecentrum

kraamzorg


Een baanbrekend expert in kraamzorg

30 Jaar Bakermat

Op 15 maart 2013 vierden we 30 jaar De Bakermat, 20 jaar groepspraktijk vroedvrouwen en 10 jaar Expertisecentrum Kraamzorg, met toespraken van o.m. Prof.dr. Mark Waer (zie bijlage), Rector KULeuven, Prof.dr. Peter Adriaenssens, kinderpsychiater en Mevrouw Katrien Verhegge, Administrateur-generaal Kind en Gezin (zie bijlage).

 

 Enkele sfeerbeelden van een geslaagd feest:

 

 

 Hoe ziet onze toekomst eruit? Waar staan we binnen 30 jaar? Overbodig op toch nog nodig? Dit filmpje vertelt het u met een knipoog ;-)

 

{youtube}ESxU4uYrewU{/youtube}

Housewarming De Bakermat en Huisartsenpraktijk Brugberg

Naar aanleiding van onze verhuis naar de nieuwe kleurrijk ingerichte locatie op de Diestsesteenweg nodigden we samen met Huisartsenpraktijk Brugberg onze zorgpartners uit voor een gezellige housewarming.

De officiële opening gebeurde door Mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde Welzijn provincie Vlaams-Brabant en Mevrouw Bieke Verlinden, Schepen Sociale Zaken stad Leuven.

 

Hier enkele sfeerbeelden van een geslaagde opening en housewarming:

 

Historiek

vzw De Bakermat - van 1983 tot vandaag...

 

'baanbrekend expert in kraamzorg  en onmisbare schakel voor aanstaande en kersverse ouders'

 

banner van bakermatvzw De Bakermat werd opgericht in 1983. De Bakermat startte als centrum dat vrouwen beter wilde informeren rond zwanger zijn en bevallen, zodat aanstaande ouders beter hun eigen keuzes konden maken over hoe of waar bevallen en kramen.
Naar Nederlands model werd een kraamcentrum uitgebouwd met een team van opgeleide kraamverzorgenden. Hiermee was de thuiskraamzorg in Vlaanderen geboren. Vooral het bevallen met kort ziekenhuisverblijf zat in de lift. 'Veilig bevallen in het ziekenhuis en snel weer naar huis om de kraamtijd in intieme gezinskring te beleven' sloot aan bij de tijdsgeest van dit decennium.
Het aantal geholpen gezinnen steeg jaarlijks.

In 1993 werd de werking uitgebreid met een team van vroedvrouwen, wat een nieuwe dimensie gaf aan de kwaliteit van de zorgverlening van De Bakermat. Niet alleen was de kwaliteit van de  medische nazorg voortaan beter gegarandeerd, maar ook doorverwijzingen van probleemsituaties behoorden vanaf dan tot onze corebusiness. Couveusekindjes, postpartumdepressies, baby's van woonwagenbewoners, multiprobleemgezinnen, tienermoeders, zwangere buitenlandse studenten enz..

In deze periode werd ook hard gebouwd aan een goede netwerking in Vlaams-Brabant zoals bijvoorbeeld  projecten voor alleenstaande moeders, projecten gericht op kansarme ouders en de samenwerking met het vertrouwenartscentrum, Kind en Gezin en andere organisaties.
Een nieuwe mijlpaal was 2003. Een reorganisatie van overheidswege leidde enerzijds tot de amputatie van onze kraamverzorgenden door de afschaffing van de DAC-tewerkstellingsstatuten, maar anderzijds tot een erkenning als Expertisecentrum Kraamzorg alsook een partnership met Kind en Gezin rond de promotie van borstvoeding.
De aandacht voor kansarme gezinnen kreeg hiermee ook een extra elan.
Zo staan we vandaag waar we staan. Momenteel werkt De Bakermat  rond drie pijlers :

 1. De groepspraktijk van vroedvrouwen met vijf vroedvrouwen/lactatiekundigen in loondienst en drie zelfstandige  vroedvrouwen. Zij begeleiden jaarlijks ongeveer  800 gezinnen met huisbezoeken na de bevalling, pre- en postnatale consultaties, prenatale workshops, workshops borstvoeding en postnatale workshops, steeds met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.
 2. Het Expertisecentrum Kraamzorg, een ontmoetingsplaats voor ouders en gezondheidswerkers. Men kan er terecht met vragen over zwangerschap, bevallen, kramen en babyzorg. Er staan een bibliotheek, een infowinkel, infolijn en databank ter beschikking.
  •  We behandelen veel telefonische vragen en mails.
  •  De website wordt vaak geraadpleegd.
  •  De jaarlijkse 'Week van de Kraamzorg' in mei biedt heel wat activiteiten aan.
  •  De opleiding en bijscholing voor kraamverzorgenden, vroedvrouwen, huisartsen,... wordt gesmaakt.
  •  Diverse projecten en samenwerkingen met organisaties uit de regio worden op touw gezet rond de begeleiding van kansarme gezinnen.
 3. Het Kenniscentrum Borstvoeding gericht naar ouders en gezondheidswerkers. Het werkt aan de promotie van borstvoeding door kennisverbetering en sensibilisering van de brede omgeving.
 •   Wij voeren wetenschappelijk onderzoek naar de kennis van borstvoeding bij zorgverleners en naar de succesfactoren om lang borstvoeding te geven.
 •   Wij verzorgen opleidingspakketten  op maat voor zorgverleners.
 •   We publiceren boeken: een boek voor moeders en zorgverleners: 'Borstvoeding natuurlijk eenvoudig' alsook twee sensibiliserende boeken voor kinderen: 'Mama tovert melk' en 'Anna op babybezoek'.
 •   We houden stickeracties ter promotie van borstvoeding in horeca en op openbare plaatsen.
 •   We organiseren een borstvoedingscampagne ter promotie en ondersteuning van borstvoeding bij jonge en kansarme moeders, ism Koning Boudewijn Stichting, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid.
 •   We onderhouden internationale contacten en werkbezoeken, o.m. in Nederland, in het Verenigd Koninkrijk, in Zweden, Unicef Baby Friendly, WHO, ...